Синево киев цены на анализы общий анализ крови

Синево киев цены на анализы общий анализ крови

В пакет входять наступні аналізи:

1004. Тиреотропний гормон (ТТГ)
1073. Холестерин
1079. Глюкоза (сироватка)
4001. Аналіз крові розгорнутий (ЗАК)
1001. Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO)
1019. Інсулін
2010. Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні
1042. Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT)
1043. Альбумін
1046. Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST)
1047. Білок загальний
1048. Білірубін загальний
1049. Білірубін прямий
1051. γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)
1055. Креатинін
1064. C-реактивний білок (СРБ)
1068. Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP)
1074. Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL)
1075. Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL)
1072. Тригліцериди
1080. Глікований гемоглобін (HbA1c)
2013. Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні
1076. Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL)
1077. Коефіцієнт атерогенності (КА)
1050. Білірубін непрямий
4017. Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR)
1156. Кальцій іонізований (сироватка)
1172. Розрахунок індексу HOMA
1716. Примітка
1228. 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)DИсточник: vitagramma.com

Читайте также

Добавить комментарий